Skip to Content

Chính sách quyền riêng tư

Thông báo về quyền riêng tư trực tuyến của Roche

Cám ơn bạn đã ghé thăm Trang điện tử của Roche hoặc liên hệ với chúng tôi qua email.

Tại Roche, chúng tôi hiểu rằng bảo vệ quyền riêng tư của khách ghé thăm trang điện tử của chúng tôi là điều vô cùng quan trọng và đặc biệt, những thông tin về sức khỏe của bạn là cực kỳ nhạy cảm. Đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện những bước cần thiết để đáp ứng những nhu cầu về quyền riêng tư đối với dữ liệu trên toàn thế giới. Chúng tôi bảo vệ "dữ liệu cá nhân" của bạn theo "Chỉ thị của Roche về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân", và theo pháp luật Châu Âu, Thụy Sỹ và những quy định luật địa phương hiện hành khác điều chỉnh việc lưu trữ, xử lý, tiếp cận và truyền dữ liệu cá nhân.

Trang điện tử của Roche hiển thị chính sách quyền riêng tư này ("chính sách") và yêu cầu đối với bất kỳ thông tin nào từ bạn, được cam kết là thu thập, duy trì và bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này, cũng như những luật, quy tắc và quy định hiện hành. Chính sách này áp dụng đối với những thông tin cá nhân (được định nghĩa bên dưới) được thu thập từ những nguồn thông tin và qua các phương tiện truyền thông trực tuyến (ví dụ như trang điện tử, e-mail và những công cụ trực tuyến khác) có hiển thị một đường dẫn tới chính sách này. Chính sách này không áp dụng đối với những thông tin cá nhân được thu thập từ nguồn thông tin và các phương tiện truyền thông ngoại tuyến khác, trừ trường hợp khi những thông tin cá nhân này thống nhất với những thông tin cá nhân thu được bằng nguồn Roche trực tuyến. Chính sách này cũng không áp dụng với nguồn thông tin trực tuyến của bên thứ ba mà trang điện tử của Roche có thể liên kết tới, khi mà Roche không thể kiểm soát được nội dung hoặc việc thực hiện quyền riêng tư của những nguồn này.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin có thể xác định được về bạn nếu bạn lựa chọn cung cấp những thông tin đó cho chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể xác định được của bạn cho bên thứ ba sử dụng vì mục đích tiếp thị của riêng họ trừ khi bạn cho phép chúng tôi một cách rõ ràng. Vui lòng kiểm tra lại Thông báo Quyền riêng tư để biết rõ hơn về cách thức thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ những thông tin trực tuyến.

Thông tin được thu thập

Có hai phương pháp tổng quát mà Roche sử dụng để thu thập thông tin trực tuyến từ bạn:

Thông tin mà chúng tôi nhận được

- Thông tin cá nhân có thể xác định được: Bạn có thể viếng thăm Trang điện tử của chúng tôi mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân có thể xác định được (ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc những thông tin xác định khác) chỉ khi bạn lựa chọn cung cấp những thông tin này cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin về sức khỏe của bạn khi bạn cung cấp thông qua việc phản hồi những câu hỏi hoặc bản khảo sát của chúng tôi.

- Tổng hợp thông tin: Trong một số trường hợp chúng tôi cũng có thể gỡ bỏ những yếu tố xác định cá nhân trong dữ liệu bạn cung cấp và lưu trữ trong những mẫu tổng hợp. Chúng tôi có thể kết hợp những dữ liệu này với những thông tin khác để tạo thành những thông tin vô danh, những số liệu thống kê tổng hợp (ví dụ: số lượng người vào thăm, hình thành nguồn tên miền đối với Nhà Cung cấp Dịch vụ Mạng Internet), giúp cho chúng tôi trong việc nâng cao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin được thu thập tự động

Chúng tôi và một số nhà cung cấp thứ ba làm việc cùng chúng tôi tiếp nhận tự động những dạng nhất định của thông tin bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi qua trang điện tử và trong một số thư điện tử mà chúng tôi có thể gửi cho nhau. Công nghệ và dịch vụ tự động chúng tôi sử dụng có thể bao gồm, ví dụ như, Web server log/địa chỉ IP, cookies, cảnh báo web và các ứng dụng của bên thứ ba và các công cụ nội dung.

Web Server Logs/ Địa chỉ IP. Một địa chỉ IP là một dãy số được chỉ định cho máy tính của bạn khi bạn truy cập vào mạng Internet. Tất cả những việc nhận diện máy tính trên mạng Internet được thực hiện với địa chỉ IP, cho phép máy tính và máy chủ nhận biết và liên lạc với nhau. Roche thu thập những địa chỉ IP để thực hiện việc quản lý hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các đơn vị phụ thuộc, các đối tác kinh doanh và/hoặc các bên bán hàng để thực hiện việc phân tích trang điện tử và thực hiện việc kiểm tra hiệu suất trang điện tử.

Cookies. Cookie là một phần thông tin được đặt tự động vào phần cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập vào một Trang điện tử nhất định. Cookie chỉ duy nhất xác định những trình duyệt của bạn trên máy chủ. Các cookies cho phép chúng ta lưu trữ những thông tin trên máy chủ để giúp cho những trải nghiệm web trở nên tốt hơn và để thực hiện việc phân tích trang điện tử và kiểm tra hiệu suất của những trang điện tử. Hầu hết những trình duyệt Trang điện tử được thiết lập nhằm chấp nhận những cookies, măc dù bạn có thể thiết lập lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả những cookies hoặc để xác định khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, lưu ý rằng, có một số phần trong trang của chúng tôi sẽ không hoạt động bình thường nếu bạn từ chối sử dụng cookies.

Cảnh báo web. Trên Trang điện tử hoặc thư điện tử, Roche có thể sử dụng một công nghệ thông dụng trên Internet được gọi là "Cảnh báo web" (cũng được hiểu là "nhãn hành động" (action tag) hoặc "công nghệ loại trừ GIF" (clear GIF technology)). Các cảnh báo web này giúp phân tích hiệu quả của trang điện tử, ví dụ như bằng việc đo lường số lượng khách viếng thăm một trang hoặc số lượng khách truy cập vào một thành phần quan trọng của một trang.

Cảnh báo web, cookies hoặc các công nghệ theo dõi khác không tự động tiếp nhận những thông tin có thể xác định được về bạn. Chỉ khi bạn tình nguyện cung cấp những thông tin cá nhân này, ví dụ như thông qua việc đăng ký hoặc gửi thư điện tử, những công nghệ theo dõi tự động này mới có thể được sử dụng để cung cấp thêm những thông tin về việc sử dụng trang điện tử này của bạn và/hoặc việc tương tác qua thư điện tử nhằm nâng cao tính hữu ích của chúng đối với bạn.

Dịch vụ: Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ dựa trên những ứng dụng của bên thứ ba và những công cụ nội dung trong các trang điện tử nhất định của Roche như Google Maps hay QUARTAL FLIFE. Các bên thứ ba có thể tự động nhận được những loại thông tin nhất định bất kỳ khi nào bạn tương tác với chúng tôi trên trang điện tử và sử dụng những ứng dụng và công cụ của bên thứ ba đó.

Lựa chọn của bạn

Bạn có một số lựa chọn liên quan tới việc sử dụng Trang điện tử của chúng tôi, bạn có thể quyết định không cung cấp bất kỳ thông tin có thể xác định cá nhân nào bằng việc không điền thông tin vào bất kỳ biểu mẫu hoặc bảng dữ liệu nào trên trang điện tử của chúng tôi và không sử dụng bất kỳ dịch vụ cá nhân hóa sẵn có nào. Nếu bạn lựa chọn cung cấp những thông tin cá nhân, bạn có quyền xem và hoàn thiện dữ liệu của mình bất kỳ khi nào bằng việc truy cập vào ứng dụng đó. Những trang nhất định có thể yêu cầu sự cho phép của bạn đối với việc sử dụng nhất định những thông tin của bạn và bạn có thể đồng ý hoặc từ chối việc sử dụng này. Nếu bạn tham gia những dịch vụ hoặc những giao tiếp cụ thể nào đó, ví dụ như một bản tin điện tử, bạn có thể ngừng việc đăng ký theo dõi bất cứ lúc nào theo những chỉ dẫn bao gồm trong giao tiếp đó. Nếu bạn quyết định không đăng ký một dịch vụ hay giao tiếp nào nữa, chúng tôi sẽ gỡ bỏ ngay thông tin của bạn, mặc dù có thể chúng tôi sẽ yêu cầu một số thông tin bổ sung trước khi có thể tiến hành theo yêu cầu của bạn.

Như mô tả trên đây, nếu bạn muốn chặn các cookies để không theo dõi bạn một cách ẩn danh khi đang duyệt qua các trang web của chúng tôi, bạn có thể cài đặt lại trình duyệt của bạn để từ chối tất cả các cookies hoặc cho biết khi nào một cookie đang được gửi đi.

An toàn

Roche sử dụng công nghệ và cảnh báo an toàn, quy tắc và các thủ tục khác về an toàn để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập trái phép, sử dụng không đúng, tiết lộ hoặc mất hay phá hủy. Để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin của bạn, Roche cũng sử dụng các tường lửa theo tiêu chuẩn ngành và việc bảo vệ bằng mật mã. Tuy nhiên, trách nhiệm cá nhân của bạn là phải đảm bảo rằng máy tính mà bạn đang sử dụng là đủ an toàn và được bảo vệ đối với các phầm mềm độc hại như trojans, vi rút máy tính và các chương trình phá dữ liệu máy tính. Bạn đã biết là nếu không có các biện pháp an toàn đầy đủ (như cấu hình trình duyệt web an toàn, phần mềm chống vi rút được cập nhật, phần mềm tường lửa cá nhân, không sử dụng phần mềm có nguồn gốc đáng ngờ), sẽ có nguy cơ là các dữ liệu và các mật mã mà bạn dùng để bảo vệ cho việc truy cập dữ liệu của bạn có thể bị tiết lộ cho các bên thứ ba không được phép.

Việc sử dụng Dữ liệu

Roche, bao gồm cả những chi nhánh, bộ phận và nhóm trên toàn thế giới và/hoặc những công ty mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện dịch vụ sẽ sử dụng bất kỳ thông tin có thể xác định cá nhânnào mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ duy trì sự kiểm soát và trách nhiệm đối với việc sử dụng các thông tin này. Một số thông tin này có thể được lưu trữ hoặc xử lý trên các máy tính đặt tại các phạm vi pháp lý khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, tại đó việc bảo vệ dữ liệu có thể khác với phạm vi pháp lý mà bạn đang cư ngụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để yêu cầu bộ xử lý dữ liệu tại quốc gia đó duy trì sự bảo vệ đối với các dữ liệu, mà sự bảo vệ đó tương đương với sự bảo vệ được áp dụng tại quốc gia mà bạn đang cư ngụ.

Các thông tin đó, vốn cũng được sử dụng cho các mục đích khác nhau về nhân sự (Quản lý việc Thực hiện, chuỗi quyết định hoặc các hành động Phát triển), sẽ hữu ích cho chúng tôi để hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn và biết cách cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Những thông tin này cũng giúp chúng tôi cá nhân hóa các giao tiếp nhất định với bạn về các dịch vụ và khuyến mãi mà có thể bạn sẽ thấy hấp dẫn. Chẳng hạn như chúng tôi có thể phân tích về giới tính hay tuổi tác của những khách viếng thăm các trang có nội dung về việc ra toa thuốc hay tình trạng bệnh cụ thể nào đó, và chúng tôi có thể sử dụng việc phân tích các dữ liệu tổng hợp trong nội bộ hoặc chia sẻ với những người khác.

Chia sẻ và Chuyển dữ liệu

Roche chia sẻ những thông tin có thể xác định cá nhân của bạn với nhiều công ty hoặc đại lý bên ngoài thực hiện việc bảo trì công nghệ hoặc làm việc trên danh nghĩa của chúng tôi để hỗ trợ việc hoàn thành những giao dịch kinh doanh, ví dụ như cung cấp dịch vụ khách hàng, gửi những thông tin quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ và những lời đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin có thể xác định cá nhân với những công ty con và các đơn vị phụ thuộc của công ty chúng tôi. Tất cả những công ty và đại lý này được yêu cầu tuân thủ theo những điều khoản của chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sẽ chuyển những thông tin có thể xác nhận cá nhân cho những mục đích sau:

a) liên quan tới việc bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao việc kinh doanh của trang điện tử mà dữ liệu có liên quan;

b) phản hồi lại những yêu cầu chính đáng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, yêu cầu của tòa án hoặc theo quy định của nhà nước; hoặc

c) khi cần thiết đối với việc kiểm toán công ty hoặc để điều tra hoặc phản hồi lại với một khiếu nại hoặc một đe dọa về an toàn.

Không Bên Thứ Ba nào sử dụng trực tiếp vì mục đích thương mại. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển nhượng những thông tin có thể xác định cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi tại Trang điện tử của công ty cho một bên thứ ba nào nhằm mục đích sử dụng cho việc quảng cáo trực tiếp của riêng họ trừ khi chúng tôi gửi thông báo rõ ràng cho bạn và nhận được sự đồng ý rõ ràng từ bạn để chia sẻ dữ liệu của bạn theo cách thức này.

Gửi thư điện tử cho bạn bè hoặc đồng nghiệp. Trên trang điện tử của Roche, bạn có thể lựa chọn gửi một đường dẫn hoặc một thông điệp cho một người bạn hoặc đồng nghiệp tham chiếu tới trang điện tử của Roche. Địa chỉ thư điện tử mà bạn có thể cung cấp cho một người bạn sẽ được sử dụng để gửi những thông tin của người bạn đó với danh nghĩa của bạn và sẽ không được Roche hoặc bên thứ ba thu thập hoặc sử dụng cho các mục đích nào khác.

Google Analytics. Các Trang điện tử của Roche có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang điện tử do công ty Google ("Google") cung cấp. Google Analytics sử dụng những "cookies", là những tệp tin dạng văn bản được đặt trong máy tính của bạn để giúp trang điện tử phân tích cách thức người dùng sử dụng trang điện tử. Thông tin được tạo lập bởi những cookie về việc sử dụng trang điện tử của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP) sẽ được Google truyền và lưu trữ trên các máy chủ tại Mỹ. Google sẽ sử dụng những thông tin này vào mục đích đánh giá cách thức bạn sử dụng trang điện tử, viết báo cáo về hoạt động của trang điện tử cho những người điểu khiển trang điện tử và cung cấp những dịch vụ khác liên quan tới hoạt động của trang điện tử và việc sử dụng internet. Google có thể cũng sẽ chuyển những thông tin này cho bên thứ ba khi được yêu cầu theo pháp luật, hoặc khi bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng cookies bằng cách lựa chọn những tùy chỉnh phù hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên như đã nêu ở trên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không sử dụng cookie, bạn có thể sẽ không sử dụng được toàn bộ những chức năng trên trang điện tử của Roche. Bằng việc sử dụng trang điện tử của Roche, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn của Google theo cách thức và những mục đích được nêu trên đây.

Trang điện tử của chúng tôi liên kết tới một số Trang điện tử khác có thể đem lại những thông tin hữu ích cho những khách viếng thăm Trang điện tử của chúng tôi. Thông báo Quyền riêng tư này không áp dụng đối với những trang đó và chúng tôi khuyến cáo người dùng liên hệ trực tiếp với những trang điện tử đó để hiểu rõ về những chính sách về quyền riêng tư tại đó.

Thông báo Quyền riêng tư đối với Trẻ Em

Trang điện tử của chúng tôi hướng tới người xem là người lớn. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào có thể xác định cá nhân từ một người chúng tôi biết rằng người đó dưới 13 tuổi mà không có sự cho phép trước và có thể xác minh được của người đại diện hợp pháp của người đó. Người đại diện hợp pháp này có quyền, dựa trên yêu cầu, xem xét những thông tin do trẻ em cung cấp và/hoặc yêu cầu những thông tin này phải được xóa bỏ.

Những thông tin bổ sung trên Trang điện tử

Nếu một Trang điện tử có những quy định cụ thể liên quan tới quyền riêng tư có sự khác biệt với những quy định được nêu ở đây, những quy định đó sẽ được trình bày trên trang mà tại đó những thông tin có thể xác định cá nhân được thu thập.

Thông báo đối với Người dùng đối với những Trang điện tử về Kinh Doanh hoặc Chuyên Môn

Nếu bạn có một mối liên hệ kinh doanh hoặc về chuyên môn đối với Roche, chúng tôi có thể sẽ sử dụng những thông tin mà bạn gửi trên trang điện tử của chúng tôi, bao gồm những trang điện tử được chủ định đặc biệt cho những người dùng kinh doanh hoặc chuyên môn để hoàn thành những yêu cầu và phát triển mối quan hệ kinh doanh giữa chúng tôi với bạn và những tổ chức do bạn đại diện. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin này với bên thứ ba với danh nghĩa của chúng tôi.

Cập nhật Thông báo Quyền riêng tư

Tùy theo từng thời điểm, Roche có thể sửa đổi Thông báo Quyền riêng tư trực tuyến này. Bất kỳ sự sửa đổi nào cũng sẽ được thông báo ngay trên trang này. Việc tiếp tục sử dụng trang điện tử của chúng tôi sau khi nhận được thông báo về việc thay đổi Thông báo Quyền riêng tư thể hiện việc đồng ý sử dụng những thông tin mới được cung cấp theo Thông báo Quyền riêng tư đã được sửa đổi của Roche. Ngày hiệu lực của Thông báo Quyền riêng tư này là từ ngày 01 tháng 11 năm 2005.

Liên hệ với Roche

Nếu có câu hỏi hoặc nếu bạn muốn Roche sửa đổi hoặc xóa thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản (qua thư).

Trừ trường hợp được thông báo khác đi một cách rõ ràng, Thông báo Quyền riêng tư này áp dụng đối với Roche hoặc Trang điện tử của Công ty Roche.